Bồ Đề Kiếp

Bồ Đề Kiếp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 125 Chương

View:

67

Bồ Đề Kiếp

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Ta đã cho rằng mình sẽ ở lại Ly Hận thiên lâu thật lâu, trở thành một tiểu Phật tử tâm sáng như gương…


Không nghĩ ngày ấy ở trần gian, vốn muốn giúp thành toàn một đoạn nhân duyên cho hắn, lại vì hắn mà sinh chấp niệm…

 Cùng tác giả