Xuyên nhanh: Mỗi Lần Ta Nằm Là Đều Trúng Đạn [C]

Xuyên nhanh: Mỗi Lần Ta Nằm Là Đều Trúng Đạn [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 5 / 5. Số phiếu: 1

Những vì sao xuyên qua, và linh hồn đang rộng đôi cánh.


Theo đuổi những bí ẩn của vũ trụ và đối mặt với những thách thức chưa biết.


Tiền Xuyến Tử xuyên qua đã là diễn viên quần chúng, mặt đầy thất vọng.

LIST CHAPTER

 Cùng tác giả