Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 7 Chương

View:

55

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Dạo này tôi bế quan để viết một câu chuyện mới có tên là "Thời gian có anh, kí ức thành hoa".

Tuy nghe tên có vẻ rất văn nghệ nhưng thật sự đó lại là một quyển tiểu bạch ấm áp. Lần này tuyệt đối sẽ xuất bản thành sách. Yên tâm có thể đọc.