Siêu cấp các anh hùng xem ảnh hằng ngày - [Tổng Anh Mỹ]

Siêu cấp các anh hùng xem ảnh hằng ngày - [Tổng Anh Mỹ]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Trước mắt tạm chắc chắn có:


1. Avengers nhóm quan khán kẻ báo thù liên minh

2. Quicksilver tiểu thiên sứ tìm ba ba hằng ngày

3. Con nhện lão tam công khai xử tội hiện trường

4. Hoàng hôn hồng lão niên đoàn tiệc trà


Toàn viên hữu nghị hướng thiên CP ái muội hướng, CP đại khái có Stony, Cherik, GGAD


Tag: Anh mỹ diễn sinh, Thiên chi kiêu tử, Siêu cấp anh hùng, Phát sóng trực tiếp


Vai chính: Tony Stark, Steve Rogers, Erik Lehnsherr, Charles Xavier ┃ Vai phụ: The Avengers, X-Men, HP ┃ Cái khác: Xem phim