Long Hoàng Võ Thần

Long Hoàng Võ Thần

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 5 Chương

View:

24

Long Hoàng Võ Thần

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Đô thị tu Tiên chí tôn Sảng Văn! Độ Kiếp kỳ Đại tu sĩ Lăng Vân hồn xuyên qua đô thị, tiên vũ đồng tu, đan dược, luyện khí, vẽ bùa, bày trận không gì làm không được, với vô địch có tư thế nghịch thiên quật khởi, chân đạp Bát Phương!

 Cùng tác giả