Kết Tóc

Kết Tóc

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 8 Chương

View:

85

Kết Tóc

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Nguồn: thuynguyetvien.wordpress.com

Chuyển ngữ: Tiểu Điệp

***


"Thập lý vong xuyên, cửu trọng hoàng tuyền.


Tam sinh hữu hạnh, nhất thế tương tùy."


Vong Xuyên mười dặm, Hoàng Tuyền chín tầng.


May mắn ba kiếp mới đổi được một đời bên nhau.


Một câu chuyện buồn, một tình yêu buồn và cũng là một kết thúc buồn...

 Cùng tác giả