Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 104 Chương

View:

284

Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Lam Tiểu Sí gặp Võ tôn Lam Phỉ, gọi “cha”


Lam Tiểu Sí tham kiến Các chủ Tiên Tâm các Ôn Mê cũng gọi “cha”


Lam Tiểu Sí nhìn thấy gia chủ của Vi Sinh thế gia liền gọi “cha”


Lam Tiểu Sí gặp Thừa tướng Mộ Lưu Tô lại gọi “cha”


Có một ngày mấy vị cha của nàng đánh nhau, Lam Tiểu Sí hỏng mất “mau dừng tay, các phụ thân của ta”


Lam Tiểu Sí: Đừng nghĩ liều với cha của ta, trừ phi ngươi muốn liều mạng.