Yêu Cung

Yêu Cung

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1219 Chương

View:

507

Yêu Cung

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt!


Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường!


Thiên tài? Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là chung kết giả của thiên tài! Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn…

 Cùng tác giả