Yên Chi Hoạ Mi

Yên Chi Hoạ Mi

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 8 Chương

View:

83

Yên Chi Hoạ Mi

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Nguồn: nhuoclinh.wordpress.com

Biên tập: Candy

***


Nhờ mi mềm giáng thần tội nhẹ


Quân vương thoảng một tiếng cười chê


Bước Chương Đài dài những sớm mai


Mỹ nhân mặt mộc người si mê

 Cùng tác giả