Vô Thường

Vô Thường

Thể loại:

Huyền Huyễn

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành1242 Chương

View:

2

Vô Thường

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!


Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!


Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai!


Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm.


Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!


Đánh giá chung:


Truyện bên qidian được đánh giá 9,4 điểm/ 10 điểm, tổng số lượt view là 7,2 triệu! Chỉ đơn thuần lượng người đọc đã đủ thấy truyện hot đến thế nào.

 Cùng tác giả