Thần Ngọc

Thần Ngọc

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 7 Chương

View:

61

Thần Ngọc

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Truyện ngắn nằm trong tuyển tập Bách luyến ca


Xưa có Thần đèn Aladin thì nay có Thần ngọc Tư Đồ Lộ.


Đến giờ cô vẫn chưa rõ vì sao có năm đồng thôi đã mua được một người đàn ông.