Tế Luyện Sơn Hà [C]

Tế Luyện Sơn Hà [C]

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 1896 Chương

View:

568

Tế Luyện Sơn Hà [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Ta có một cái Tiểu Lam Đăng, đạp khắp Cửu U Chư Thiên


Truyện đang Top 1 bầu vé tháng trên trang http://book.zongheng.com,

được các con nghiện nhận xét là rất tuyệt vời.

Cảnh giới bước đầu giống các truyện cổ điển khác - Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Thần Hồn, Thần Hải Cảnh...


Nguồn: http://book.zongheng.com/book/309318.html​