Ta Có Thể Gia Tăng Độ Thuần Thục [C]

Ta Có Thể Gia Tăng Độ Thuần Thục [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 523 Chương

View:

39

Ta Có Thể Gia Tăng Độ Thuần Thục [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Trương Hạo đạt được một cái trò chơi hệ thống.


Từ đó, hắn cả cái nhân sinh đều phảng phất biến thành một trò chơi.


Tu luyện một lần Thiếu Dương cọc, độ thuần thục thêm một.


Tu luyện một lần La Hán Quyền, độ thuần thục thêm một, độ thuần thục (100/ 100), La Hán Quyền đại viên mãn.


Thời gian rất lâu Trương Hạo đều cho là mình đạt được một cái có cày cấy mới có thu hoạch, cần cù giản dị hệ thống.


Thẳng đến... Hắn nhìn thấy độ thuần thục đằng sau thêm ra tới dấu cộng... .

 Cùng tác giả