Quân Tử Hoài Bích

Quân Tử Hoài Bích

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 23 Chương

View:

164

Quân Tử Hoài Bích

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Vệ Gia Ngọc mười tuổi lên núi, bái nhập Cửu Tông; 17 tuổi thành Văn Uyên thủ tịch, toàn tông có một không hai ; 25 tuổi bị ký thác kỳ vọng cao, được chọn làm chưởng môn đời tiếp theo; 27 tuổi xuống núi, gặp được Văn Ngọc.


Văn Ngọc mười tuổi, đánh khắp bọn trẻ con núi Nghi Sơn không ai có thể là địch thủ; Mười lăm tuổi, lên núi xuống nước chiếm núi làm vua; Hai mươi tuổi về nhà, phát hiện một thanh niên yếu đuối thanh tú đứng ở trước mặt, rũ mắt đem nàng trên dưới đánh giá một lần, bỗng nhiên nói: "Ta là huynh trưởng của muội."


Văn Ngọc xoay cây đao trên tay, thốt lên một tiếng cười lạnh: "Ta là cha ngươi".


Một câu tóm tắt: Quân tử không có tội, giữ hòn ngọc quý lại thành có tội.