Phượng Nghi Thiên Hạ

Chương 6


Thiên triều Thái Hòa năm thứ mười, hoàng đế tự chấp chính, từ đó ta rời khỏi điện Kim Loan.

Thiên triều Thái Hòa năm thứ mười lăm, quốc thái dân an, ta rời khỏi Đông cung, đến hoàng lăng Đông Giao trông coi mộ phần của hắn.

Dưới trời xanh, ta xuất thần nhìn lăng mộ cao lớn, thoắt cái đã ba mươi năm.

Trong tiết xuân chim bay hoa nở, ta vươn tay xoa nhẹ lên lớp rêu xanh phủ mộ, phát giác mu bàn tay trắng nõn của mình đã có thêm nhiều nếp nhăn. Ta nghĩ, nếu hắn nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng như thế nào.
Ta ôm lăng mộ, giống như vùi vào lồng ngực của hắn.

Lý Duệ, chàng ở sâu trong hoàng lăng, có từng cảm thấy sự tưởng niệm của ta không.

Thiên triều Thái Hòa năm thứ bốn mươi lăm, ta chầm chậm khép mắt, dường như nghe được giọng nói vừa bá đạo vừa dịu dàng của Lý Duệ gọi ta: “Khinh Vũ… Khinh Vũ… cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau.”

——–

Thiên triều Thái Hòa năm thứ bốn mươi lăm, sử sách ghi chép: Thái hậu mất, Tôn Thụy Văn Đức thái hậu hợp táng với tiên đế ở hoàng lăng Đông Giao.

– Hết –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.