Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 13 Chương

View:

124

Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Kha Nhu một mình bước chân vào Minh giới để tìm người yêu đã chết.


Vị Minh vương Ngoã Đa Tư vạn năm chẳng động tình lại đem lòng yêu nàng.


Thiếu nữ tìm khắp nơi không thấy người yêu: Khổ


Minh vương cầu không được người yêu: Đau


Phải chăng tình yêu của họ đã định trước không thể nào nở hoa kết trái.