Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 4 Chương

View:

59

Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Thứ duy nhất ta có là một vò hoa điêu. Thời điểm ta gặp hắn, trước quan tai chỉ để một vò rượu như vậy - hoa điêu nữ nhi hồng.


Nhấp một ngụm liền say, chuyện năm xưa không hay biết.