NGƯỜI CÁ NHỎ CÂM CỦA PHÓ THIẾU LẠI LÀM NŨNG RỒI!!

NGƯỜI CÁ NHỎ CÂM CỦA PHÓ THIẾU LẠI LÀM NŨNG RỒI!!

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 78 Chương

View:

323

NGƯỜI CÁ NHỎ CÂM CỦA PHÓ THIẾU LẠI LÀM NŨNG RỒI!!

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Văn án:


Trong một lần Phó Thâm tham gia hoạt động tình nguyện thig cứu được một chàng người cá nhỏ, mà người cá nhỏ này lúc nào cũng dính lấy anh, ngày nào cũng đòi được anh ôm.


Người cá nhỏ này rất mê người, lúc không vui thì cậu sẽ ở trong phòng tắm khóc, trừ khi Phó Thâm dỗ dành cậu.


Người cá nhỏ rất sợ đau, vừa nghe Phó Thâm nói muốn dẫn cậu đi tiêm, thì biến trở về nguyên hình rồi trốn xuống dưới đáy nước.


Sau đó người cá nhỏ mang thai đứa bé, bác sĩ nói thân thể cậu quá kém, đề nghị nên đi tiêm dinh

 Cùng tác giả