Muốn Cùng Anh Già Đi

Muốn Cùng Anh Già Đi

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 50 Chương

View:

300

Muốn Cùng Anh Già Đi

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Trong lòng Hổ Tình có một hình bóng, và hình bóng đó cũng là cái gai, đâm sâu vào tim cô.

Chính vì nỗi đau đến mức khắc cốt ghi tâm này, cô không thể yêu một ai khác...

Nhưng dù thời gian có quay trở lại, có lẽ Hổ Tình vẫn sẽ làm như thế, vẫn để cái gai ấy trong lòng...

 Cùng tác giả