Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Tiền Thiển có một công việc tốt là làm nhân vật quần chúng tại Cục Quản Lý Thế Giới. Không ngờ một công việc đơn giản như vậy lại xuất hiện đủ loại tình huống. Nam chính kia, ngài đi chết luôn đi được không? Tui là diễn viên quần chúng nghiêm túc đó.


P/s:

- Tác giả đã khẳng định là 1v1.

- Tác giả và nhân vật chính trưởng thành qua từng thế giới, tuy là bút mới nhưng được nhiều độc giả đánh giá cao.

LIST CHAPTER

 Cùng tác giả