Lui Ra, Để Trẫm Tới! [C]

Lui Ra, Để Trẫm Tới! [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 3 Chương

View:

50

Lui Ra, Để Trẫm Tới! [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Rõ ràng là khoa học vách quan tài bị thần học đóng đinh rồi!


Mà nàng ——


"Chủ công, bắc quận đại hạn, ngài nếu không khóc vừa khóc?"


Thẩm Đường: ". . ."


"Chủ công, Nam Châu hồng lạo, ngài nếu không nhiều cười cười?"


Thẩm Đường: ". . ."


————————


Nhìn vào bị nàng làm sạch thập đại bát cơm trắng, so mặt sạch sẽ miệng túi, cùng với một đám gào khóc đòi ăn, không mang hảo ý, cả ngày gây chuyện thị phi thôn dân, hư hư thực thực thùng cơm chuyển thế, thật linh hồn họa sĩ thôn trưởng Thẩm Đường, không thể không vứt bỏ tâm ái bút vẽ, bị ép đi lên chấp nhận chư hầu chi lộ. . . .


___________________


Raw: https://sj.uukanshu.com/book.aspx?id=168035

 Cùng tác giả