Lá Rơi Không Vết

Lá Rơi Không Vết

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 3 Chương

View:

39

Lá Rơi Không Vết

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

“VÌ YÊU MÀ YÊU, LÀ THẦN – VÌ BỊ YÊU MÀ YÊU, LÀ NGƯỜI”


Một thiên đoản văn về có motip mở đầu thuộc loại “cường thủ hào đoạt” khá quen thuộc.


Nữ chính Trình Tư Doanh là thiên kim của tập đoàn Nguyên Thị, còn nam chính Tiếu Hoan xuất thân từ tầng lớp nghèo khó nhưng là một người cực kỳ tham vọng và tài năng.


Vì yêu Tiếu Hoan, Tư Doanh xin cha giúp đỡ người đó nhưng cái giá mà Tiếu Hoan phải trả là kết hôn cùng Tư Doanh, người anh ta luôn khinh thường và đố kỵ...

 Cùng tác giả