Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 6 Chương

View:

87

Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Phật dạy răng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu mới đổi lại được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Thế nhưng, gặp nhau đâu phải có duyên có phận mới có thể bên nhau.


Chuyện tình yêu giữa cô và anh là một mối tình buồn và kết thúc bằng nước mắt.


Nếu như có kiếp sau nhất định lại trở thành phu thê!

 Cùng tác giả