Hộ Mỹ Cuồng Y [C]

Hộ Mỹ Cuồng Y [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành 1876 Chương

View:

1267

Hộ Mỹ Cuồng Y [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

Tiểu tử Đường Thiên, hiểu bắt quỷ, có thể chữa bệnh, Đạo thuật thông Thần, y thuật nghịch thiên, là mỹ nữ thì cua, là tình địch thì dẹp, mọi người tốt nhất chớ chọc ta, bão nổi lên chọc thủng trời.

 Cùng tác giả