Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 878: Phúc Thọ đan.


Nhưng tu vi của mình đã đạt đến tầng thứ này, những đan dược kia đối với mình trên cơ bản không có hiệu quả gì, Dương Lỗi suy nghĩ một chút, lấy ra một viên Tinh Huyết đan, ăn vào, sinh mệnh lực gia tăng lên một chút, đây chính là Cực phẩm Tinh Huyết đan, đối với võ giả dưới Thông Huyền là cực kỳ có hiệu quả, có thể gia tăng bốn mươi năm thọ nguyên, nhưng Dương Lỗi tinh tường cảm nhận được, một viên Tinh Huyết đan này, bất quá là vì mình gia tăng lên một tháng thọ nguyên mà thôi, quá ít, còn thiếu rất nhiều.

Nhưng mà Dương Lỗi nhớ tới một loại đan dược khác, loại đan dược này cũng là một loại đan dược có thể gia tăng thọ nguyên, so với Tinh Huyết đan mà nói, phẩm cấp muốn cao hơn nhiều, tốt hơn nhiều, đối với võ giả trên Thông Huyền cũng có hiệu quả, nhưng mà những đan dược này muốn luyện chế mà nói, càng khó, đương nhiên dùng trình độ của Dương Lỗi bây giờ vẫn là có thể luyện chế được, nhưng mà hiện tại không được, vậy cũng chỉ có thể đổi rồi.

Danh tự loại đan dược này, gọi là Phúc Thọ đan, hiệu quả so với Tiên Linh cấp đan dược cũng không kém chút nào, có thể nói là nửa bước Tiên đan rồi.

Đối với Cửu Cực Tạo Hóa đỉnh phong võ giả mà nói, loại đan dược này, một viên có thể gia tăng một trăm năm thọ nguyên, tuy rằng cùng thọ nguyên của Cửu Cực Tạo Hóa mà nói, muốn ít hơn nhiều, bất quá là 1% mà thôi, nhưng cũng là cực kỳ kinh người rồi, những Cửu Cực Tạo Hóa đỉnh phong cường giả kia, thực lực siêu cường, nếu như có thể nhiều ra trên dưới một trăm năm thọ nguyên như vậy, liền có thể đột phá cấp độ ban đầu, vượt qua thiên kiếp, thành tựu Thiên Tiên.

Đừng nhìn Vô Cực đại lục võ giả mạnh mẻ như vậy, Cửu Cực Tạo Hóa cao thủ rất nhiều, so với Sùng Vũ đại lục hơn rất nhiều, nhưng có thể vượt qua thiên kiếp, thành tựu Thiên Tiên cảnh giới, là ít càng thêm ít.

Nhưng mà Phúc Thọ đan này, đan dược như thế này trên cơ bản không ai có thể luyện chế ra, tại Vô Cực đại lục mà nói, loại đan dược có thể gia tăng thọ nguyên này, đều là đan dược trong truyền thuyết, mặc dù là Đan Đỉnh phái cũng không có đan dược có thể so sánh với Phúc Thọ đan này, tuy rằng bọn hắn cũng có đan dược có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng mà gần kề chỉ có thể gia tăng hai mươi năm thọ nguyên mà thôi, hơn nữa dược liệu cần thiết vô cùng quý trọng, cho nên loại đan dược gia tăng thọ nguyên này, là cực kỳ trân quý.

Phúc Thọ đan, Phúc Thọ đan, luyện chế không có khả năng, như vậy chỉ có đổi, Dương Lỗi kiểm tra xuống dưới loại Phúc Thọ đan này, con mắt không khỏi trừng lớn, một viên Phúc Thọ đan liền cần một trăm triệu đổi điểm, cái này có chút lừa người rồi, quá mắc, tính toán, hiện tại mình còn có mười tỷ đổi điểm, nói cách khác, mình tối đa chỉ có thể đổi một trăm viên Phúc Thọ đan mà thôi, đây chính là mười tỷ đổi điểm ah.

Coi như mình toàn bộ đổi, đạt được một trăm viên Phúc Thọ đan, vậy cũng gần kề chỉ có thể để cho mình kiên trì nhiều một ngày mà thôi, không đáng, quá uổng phí rồi, nếu như cuối cùng thật sự là không có cách nào, cái kia cũng chỉ có dựa vào đan dược này trước kiên trì một chút.

Hiện tại Dương Lỗi cần phải làm là, xem xét hệ thống, nhìn xem còn có biện pháp nào khác hay không.

Chủ yếu là nhìn xem có công pháp phù hợp, có thể cho mình kiên trì thời gian dài một ít hay không, phương diện đan dược này, là không nên nghĩ rồi, dùng đan dược, tiêu hao cũng quá kinh người, hơn nữa cũng kiên trì không được thời gian như vậy, những đan dược khác cũng không có khả năng có thể giải quyết, cho nên đan dược, bị Dương Lỗi buông tha cho.

Còn lại ba loại biện pháp, chính là công pháp, còn có trang bị cùng phù triện, thật ra Dương Lỗi vẫn có trang bị có thể ngăn cản tình huống này phát sinh, một là Không Động Ấn, Không Động Ấn này là Tiên Thiên pháp bảo, tự nhiên có thể năng cản, nhưng hiện tại mình căn bản là không có cách vận dụng, ngay cả triệu hoán đi ra cũng không có khả năng.

Thứ hai, đó là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, cái này cũng giống như vậy, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không có chút khả năng nào.

Như vậy cũng chỉ có thể xem ở bên trong hệ thống, có phải có pháp bảo có thể ngăn cản một chút hay không, nhưng mà Dương Lỗi đều xem xét rồi, cũng không có phát hiện phù hợp.

Đan dược, trang bị không được, phù triện thì sao? Đến cùng có phù triện có thể giúp mình hay không?

Nếu có phù triện, cái kia cũng là một chuyện tốt.

Phù triện, Dương Lỗi cũng tinh tường, phù triện bình thường đó là tuyệt đối không được, muốn phù triện cũng cần cao cấp phù triện, tối thiểu nhất cũng là Tiên Linh phù, hơn nữa đoán chừng cần thượng phẩm Tiên Linh phù mới có thể làm được, Tiên Linh phù bình thường đoán chừng vẫn chưa được, cao cấp Thượng phẩm Tiên Linh phù cũng là cực kỳ trân quý, nếu muốn đổi, vậy cần tiêu hao đổi điểm cũng là hết sức kinh người.

Tỏa Linh Phù, ánh mắt Dương Lỗi sáng lên, Tỏa Linh Phù này có phải sẽ hữu dụng hay không? Tỏa Linh Phù, chỉ dùng phong tỏa linh khí, đây là một loại Thượng phẩm Tiên Linh phù, cực kỳ hiếm có, hiệu quả kinh người, nhưng mà cần đổi điểm không ít, cần sáu trăm triệu đổi điểm, suy nghĩ một chút, này cũng không nhất định hữu dụng, nên không có đổi, dù sao Tỏa Linh Phù này cần tiêu hao sáu trăm triệu đổi điểm, đây cũng không phải là một con số nhỏ.

Về phần những phù triện khác, trên cơ bản không có Tiên Linh cấp phù triện khác rồi, dù sao bây giờ Dương Lỗi đẳng cấp quá thấp, hơn nữa Toàn Năng Tu Luyện hệ thống cũng không có thăng cấp lần nữa, cho nên Tiên Linh cấp phù triện bên trong hệ thống cũng không nhiều, đan dược cũng là như thế.

Phù triện không được, mặc dù đan dược có một loại có hiệu quả, nhưng tiêu hao quá lớn, cũng chèo chống không dậy nổi, trang bị pháp bảo cũng không có, điều này làm cho Dương Lỗi buồn bực không thôi, chẳng lẽ mình thật sự muốn khuất phục như vậy? Trải qua lần thứ nhất thất bại, lần thứ nhất đả kích sao?

Không, nhất định còn có biện pháp khác.

Đúng rồi, mình còn là một Trận Pháp Sư, nếu như mình bố trí một cái trận pháp mà nói, không phải có thể ngăn cản được chứ?

Những trận pháp khác, thời gian ngắn là không kịp bố trí, mình bây giờ có thể làm ra trận pháp cường đại nhất, chính là Gia Cát Bát Trận Đồ rồi, Gia Cát Bát Trận Đồ này là dễ dàng bố trí nhất đấy.

Nghĩ đến liền làm, Dương Lỗi lập tức lấy ra Bát Trận Đồ của mình, nhưng chợt nhớ tới, linh thạch của mình đại bộ phận đều là đặt ở bên trong Vô Cực Giới, ở bên trong hệ thống này chứa đựng cũng không phải rất nhiều, còn kém rất nhiều, chuyện này ý nghĩa là mình còn phải đổi, để Dương Lỗi phiền muộn không thôi.

Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, không đổi thì sao, không đổi mà nói, liền không cách nào bố trí trận pháp, cho nên mặc dù mình có, nhưng cũng không thể không đổi linh thạch.

Đã có đầy đủ linh thạch, Dương Lỗi liền bắt đầu bố trí Bát Trận Đồ, ở chỗ này bố trí Bát Trận Đồ, đối với Dương Lỗi mà nói là một khiêu chiến thật lớn, bởi vì mình phải một bên chống cự sinh mệnh lực xói mòn, còn phải chống lại áp lực, còn phải không ngừng vận chuyển Tiên Nguyên lực cùng Diễn Thần Quyết, như thế này liền để cho Dương Lỗi phân tâm đa dụng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.