Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 867: Chỗ tốt của phòng tu luyện.


Người có lực lĩnh ngộ mạnh, tu vi cao, nói như vậy đối với Pháp Tắc Chi Lực khống chế mạnh hơn, mà người tu vi thấp, lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực mạnh, như vậy về sau hắn tu luyện, đó là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế.

Nếu muốn tăng cường khống chế hoặc là lực lĩnh ngộ đối với Pháp Tắc Chi Lực, có ba loại biện pháp, thứ nhất là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, điểm này không ổn định, có tính tùy cơ hội, hơn nữa cái này xác suất quá nhỏ, nếu muốn chính thức lĩnh ngộ, khó, thật sự là quá khó khăn. Mà đổi thành loại phương pháp thứ hai, cái kia chính là quán đính, là do người trải qua lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, đem Pháp Tắc Chi Lực mình lĩnh ngộ cưỡng ép truyền vào trong thức hải của người bị quán đính.

Mà loại phương pháp này, tuy rằng có thể để người ta hầu như là 100% lĩnh ngộ được Pháp Tắc Chi Lực, nhưng sẽ rất ít có người đồng ý làm như vậy, đây là bởi vì muốn lợi dụng phương pháp quán đính khiến người ta lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, là có điều kiện, hơn nữa điều kiện này cực kỳ hà khắc.

Thứ nhất, cần người lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực tu vi cực cao, tối thiểu nhất so với người bị quán đỉnh cao hơn hai đại cấp độ, mà thứ hai, đây cũng là một điểm mấu chốt nhất, một khi quán đính, người đem Pháp Tắc Chi Lực của mình lĩnh ngộ truyền cho người khác mà nói, như vậy chính hắn cũng sẽ mất đi Pháp Tắc Chi Lực mà mình đã lĩnh ngộ, hơn nữa cả đời không có khả năng lại lĩnh ngộ loại Pháp Tắc Chi Lực này rồi.

Còn nữa, loại phương pháp quán đính này, cũng không phải 100% thành công, một khi thất bại, đôi bên quán đính đều có thể sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm tánh mạng.

Cho nên, từ ba điểm này, dùng phương pháp quán đính lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, ít, thật sự là quá ít.

Loại khả năng thứ ba là truyền thừa, loại truyền thừa này cũng không phải truyền thừa bình thường, nhất định phải là cường giả Đại La Kim Tiên trở lên truyền thừa mới có thể, loại tỷ lệ này cũng vô cùng nhỏ, dù sao Đại La Kim Tiên lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, phải triệt để thuần thục nắm giữ Pháp Tắc Chi Lực mới có thể làm được điểm này, cho nên loai tình huống thứ ba này, cũng không phải dễ dàng như vậy.

– Ở bên trong thực có thể lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực nhanh hơn ư?

Tô Anh quá kích động rồi, đây chính là Pháp Tắc Chi Lực ah, nếu quả thật có thể lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực mà nói, như vậy một vạn Cực Phẩm Linh Thạch vẫn là có thể tiếp nhận, cái này cũng không xem như quá mức đắt đỏ, đối với ít người mà nói, nếu như phòng tu luyện này thật có thể trợ giúp tu luyện giả lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, đừng nói là một vạn Cực Phẩm Linh Thạch, coi như là trả giá nhiều hơn nữa, cái kia cũng đáng.

– Tự nhiên là thật, dùng tư chất của các ngươi, ở bên trong tu luyện một tháng, đủ để cho các ngươi lĩnh ngộ ra Pháp Tắc Chi Lực thuộc về mình rồi.

Tô Nghiên nhìn xem hai người nói, lúc này đây đến Chung Nam Tiên sơn, Tô Nghiên có hai mục đích, thứ nhất là trước kia từng nói, đến xem xét Tô gia Thí luyện động cùng Chung Sơn Long huyệt liên hệ, mà thứ hai chính là phòng tu luyện này rồi, vì để cho Dương Lỗi cùng Tô Anh tiến vào trong phòng tu luyện này tu luyện, lĩnh ngộ ra Pháp Tắc Chi Lực, này mới là trọng yếu nhất, cũng là mục đích chủ yếu của chuyến này.

Dương Lỗi suy nghĩ một chút lắc đầu nói:

– Sư tôn, ta vẫn là không đi a.

Đối với Dương Lỗi mà nói, Pháp Tắc Chi Lực, tuy rằng mình lĩnh ngộ không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều, mình nắm giữ một thế giới, Mộng ảo thế giới, mượn nhờ Mộng ảo thế giới, mình lĩnh ngộ đối với Pháp Tắc Chi Lực, cái kia là vượt xa khỏi người thường, mà Dương Lỗi tin tưởng, cái phòng tu luyện này, tuy rằng có thể cho người bình thường lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, đối với bọn hắn mà nói, trợ giúp tuyệt đối là thật lớn, bất quá đối với mình, kia liền không giống, đoán chừng không được hiệu quả gì, có lẽ tiến vào trong phòng tu luyện màu xanh lục hoặc là màu đỏ còn có trợ giúp, nhưng mà trong phòng tu luyện màu xanh lục hoặc là màu đỏ, không thích hợp bản thân, bởi vì tu vi của mình quá yếu, mặc dù lĩnh ngộ đối với Pháp Tắc Chi Lực so với người bình thường mạnh, nhưng tu vi mới là căn bản, tu vi không có, muốn tiến vào phòng tu luyện màu xanh lục hoặc là màu đỏ tu luyện, chuyện này quả là một loại hành vi tìm tai vạ, hơn nữa phòng tu luyện màu xanh lục hoặc là màu đỏ, hao phí linh thạch càng to lớn hơn, một ngày liền cần trăm vạn, ngàn vạn, đây chính là Cực Phẩm Linh Thạch, cũng không phải Hạ Phẩm Linh Thạch, cho nên tiêu hao không nổi.

Có những nguyên nhân này, cho nên Dương Lỗi cảm thấy, mình tiến vào trong phòng tu luyện này tu luyện, có cũng được mà không có cũng không sao, mặc dù là đi vào, đối với mình có chỗ trợ giúp, nhưng trợ giúp cũng sẽ không quá lớn, tăng thêm mình có Toàn Năng Tu Luyện hệ thống, nếu muốn càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian, cái này không tính là vấn đề khó khăn gì.

– Vì cái gì?

Tô Nghiên thấy mình đã đem chỗ tốt của phòng tu luyện nói hết ra rồi, nhưng Dương Lỗi vẫn từ chối, để Tô Nghiên vô cùng khó hiểu, vì vậy liền hỏi.

Tô Nghiên hỏi lên như vậy, thật ra khiến Dương Lỗi không biết giải thích như thế nào, mình cũng không thể nói, bởi vì mình nắm giữ Toàn Năng Tu Luyện hệ thống, hoặc là mình nắm giữ Mộng ảo không gian? Nhưng mà suy nghĩ một chút, sự tình mình nắm giữ Mộng ảo không gian, các nàng sớm muộn đều sẽ biết, nói ra ngược lại cũng không sao, nhưng mấu chốt của vấn đề là, bây giờ mình không thể mở ra Mộng ảo không gian, cho nên mặc dù là ngươi nói đi ra ngoài, cũng không thể giải thích.

Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi nói:

– Sư tôn, bây giờ đệ tử đã lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực rồi.

Pháp Tắc Chi Lực, Dương Lỗi là lĩnh ngộ, lợi hại nhất đó là đao chi pháp tắc rồi, đao chi pháp tắc này chính là Thiên Đao Nhất Thức cùng Thiên Đao Nhị Thức.

Đương nhiên những Pháp Tắc Chi Lực khác cũng có, chủ yếu là Không Gian Pháp Tắc, còn mặt khác, Thời Gian Pháp Tắc chưa từng lĩnh ngộ, mà Sinh mệnh pháp tắc cũng giống như vậy.

..

Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, cái Thời Gian Pháp Tắc cùng Sinh mệnh pháp tắc này là khó lĩnh ngộ nhất, cái này chỉ sợ phải chờ tu vi mình đột phá Thiên Tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí là Thánh Nhân mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ.

– Ah, ngươi đã lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, ta đây ngược lại muốn xem xem rồi.

Gặp Dương Lỗi nói mình đã lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, điều này làm cho Tô Nghiên giật mình, tu vi Dương Lỗi không mạnh, chỉ là Bát Quái Ngưng Thần mà thôi, tuổi không lớn lắm, mới chừng hai mươi, cái này cũng đã lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Lực, nàng làm sao không sợ hãi chứ?

Tình huống như vậy chỉ có mấy loại khả năng, thiên tư xuất sắc là một phương diện, nhưng mà có khả năng là vì truyền thừa, Tô Nghiên biết rõ, Dương Lỗi tuyệt đối là loại người thiên tư xuất sắc, nắm giữ Đại Khí Vận, nhưng tự mình lĩnh ngộ, trên cơ bản không quá hiện thực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.