Hào Môn Tổng Tài Thực Không Nguy Hiểm [C]

Hào Môn Tổng Tài Thực Không Nguy Hiểm [C]

Nguồn:

Sưu tầm

Status:

Hoàn thành Convert 359 Chương

View:

330

Hào Môn Tổng Tài Thực Không Nguy Hiểm [C]

Đánh giá truyện này !

Đánh giá 0 / 5. Số phiếu: 0

(toàn văn đã kết thúc, thân môn yên tâm vào cái hố đi)


Hắn nhiệt tình như lửa, cũng không cho nàng danh phận! Vạn niệm câu hỏi, nàng sở lái xe dứt khoát tuyệt nhiên đất hướng không né không tránh hắn mà đánh tới. Cho dù chết, nàng tuyệt sẽ không lưu lại một nỗi nhục như tro cốt đồng hồ cát chảy vậy.


*****

 Cùng tác giả